ElifBa 10.3.1

ElifBa
分类:系统工具
广告:无广告
系统:Android2.2及以上
高速下载
ElifBa10.3.1简介
Bu uygulama Kur’an arzusu olanlar i?in haz?rlanm?? bir ?al??mad?r. ??renmeyi kolayla?t?rmak ve h?zland?rmak amac?yla i?indeki bilgiler bütünüyle seslendirilmi?tir. Okuma da gerekli olan harf ve hareke bilgileri ile ?zet olarak baz? okuma kurallar? da sizlere sunulmu?tur. ElifBa uygulamas?na sesli namaz dualar? ve sureleri de eklenmi?tir. ElifBa uygulamas?, g?rsel olarak geli?tirilmekte olup istek ve ?nerilerinizi Mail yolu ile iletebilirsiniz.
宝气软件网仅提供ElifBa10.3.1安卓版7.09MB下载服务ElifBa版权归官方所有请选择自己需要的ElifBa版本下载。
ElifBa版本:10.3.1
系统要求:Android2.2及以上
APK(7.09MB)
直接安装

推荐