ElifBa 3

ElifBa
分类:系统工具
广告:无广告
系统:Android2.2及以上
高速下载
ElifBa3简介
iftini bulma oyunu ile ayn? harfleri a?arak oyunu kazanabilirsiniz.29 farkl? b?lüm ile kolaydan ba?lay?p zora do?ru ilerleyin.Arap?a harf kartlar?n? ?evirdi?iniz zaman o harfin Türk?e yaz?l???n? okuyup, sesli telaffuzunu dinleyebilirsiniz.Arap?a; Elif, Be, Te, Se, Cim, Ha, H?, Dal, Zel, R?, Ze, Sin, ??n, Sad, Dat, T?, Z?, Ay?n, ?ay?n, Fe, Kaf, Kef, Lam, Mim, Nun, Vav, He, Lam-elif ve Ye'den olu?mak üzere 29 harften olu?ur.
宝气软件网仅提供ElifBa3安卓版23.32MB下载服务ElifBa版权归官方所有请选择自己需要的ElifBa版本下载。
ElifBa版本:3
系统要求:Android2.2及以上
APK(23.32MB)
直接安装

推荐